استراحت میانی

11

تخمیر میانی چانه خمیر در اثر انتقال رطوبت و حرارت به صورت اتوماتیک 

انتقال اتوماتیک چانه خمیر به دستگاه فرم دهنده 

قابل استفاده در خطوط پیوسته تولید انبوه نان

درباره ما

ماشین سازی لک از سال 1386 در راستای فن آوری جهانی در جهت ارتقا و طراحی و ساخت ماشینهای پیشرفته به رشد قابل توجه ای نائل گردید.

راههای تماس با ما :

09122166558  - 02176216013

نقشه آنلاین